Dispensa Programma Generale

Dispensa 57anni

Dispensa da Cintura BIANCA A GIALLA

Dispensa da Cintura GIALLA AD ARANCIO

Dispensa da Cintura ARANCIOAVERDE

Dispensa da Cintura VERDEABLU

Dispensa da Cintura BLUAMARRONE

Jigoro Kano Educatore

Origini del Judo KodokanTenjin Shin

Seiryoku zen’yo kokumin taiku no kata

Randori no Kata

Principi di azione Nage no Kata

Katame no Kata

Ju no KataC

Kime no kata Pino

Kodokan Goshin Jitsu

Kito ryu Principi

Comparativa Nage Koshiki no kata

Itsutsu no kata

Itsutsu no kata Tabella

Da Kata a Randori

Go No Kata

 

 

 

vc_message][/vc_column][/vc_row]